Zaujímavosti o sakrálnych pamiatkach na Slovensku

21. apríla 2020

Zaujímavosti

Na Slovensku je v súčasnosti približne dva a pol tisíc sakrálnych stavieb. Z nich asi jednu pätinu tvoria kostoly.

Slovo kostol je odvodené od latinského castellum, čo znamená opevnené miesto, pretože prvé kresťanské kostoly na našom území sa budovali na opevnených hradiskách.

Prvý kresťanský kostol na Slovensku bol v Nitre a dal ho postaviť knieža Pribina.

Najväčším veľkomoravským kostolom na území Slovenska bola trojloďová bazilika na Bratislavskom hrade, ktorý bol významným veľkomoravským hradiskom.

Najstarším dodnes stojacim cirkevným objektom na Slovensku je Kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch, ktorý pochádza pravdepodobne už z 9. storočia.

Najväčším kostolom na Slovensku je Dóm sv. Alžbety v Košiciach, ktorý je zároveň najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu v Európe.

Starý zámok v Banskej Štiavnici bol kedysi kostol, ktorý sa zmenil na pevnosť. Zámocké nádvorie bolo teda vlastne vnútrom tohto kostola a vzniklo zbúraním klenby.

Gotický oltár Panny Márie a sv. Jakuba Apoštola vo farskom Kostole sv. Jakuba v Levoči je najvyšším oltárom svojho druhu na svete. Meria 18 metrov 60 centimetrov.

Tehlová rotunda v Šiveticiach na Gemeri patrí medzi najväčšie stredoeurópske stavby svojho druhu. Má priemer vyše 11 metrov. Románske tehlové kostolíky stavali najmä na juhu Slovenska, kde nebolo dosť kameňa.

Historici dodnes nemajú úplne jasno v tom, prečo v Banskej Štiavnici postavili necelých päťsto metrov od seba dve románske baziliky. Jedna z nich, dominikánsky kostol svätého Mikuláša, je najväčším románskym kostolom na Slovensku.

Šľachtické obyvateľstvo a cirkevní predstavitelia boli kedysi pochovávaní v interiéri kostola, kým obyvatelia bez privilégií mali hroby okolo kostola a označené boli iba jednoduchým dreveným krížom, ktorý časom zanikol. Cintoríny vo vnútri miest a pochovávanie v kostoloch zrušil cisár Jozef II.

Benediktínski mnísi si svoje kláštory stavali na vyvýšených miestach mimo miest a dedín. Cisterciáni, premonštráti, kartuziáni a kamalduli uprednostňovali údolia. Kláštory pri hradbách miest a hradov zase budovali františkáni, minoriti, dominikáni, klarisky, kapucíni, augustiniáni a novoveké rehole jezuitov, piaristov či uršulíniek.

Najstarším pútnickým miestom na Slovensku je Skalka pri Trenčíne, ktorá je spojená s pôsobením sv. Svorada-Andreja a Benedikta v 11. storočí.

Kalvárie sa u nás začali stavať v 17. storočí a pravdepodobne najstaršia bola v chotári Trnavy. Jedinečná kalvária v Banskej Štiavnici je vybudovaná na vrchu krátera sopky.

Kaplnka musí byť aspoň taká veľká, aby sa do nej vošiel kňaz a dvaja miništranti.

Najväčší betlehem na Slovensku sa nachádza v Rajeckej Lesnej. Má takmer deväť metrov, je celý vyrezávaný z dreva a v roku 1995 bol aj biskupom požehnaný.

Sakrálnymi pamiatkami sú aj drevené skrinky so svätými obrázkami, umiestnené na živých stromoch. Patria medzi drobnú cirkevnú architektúru.

V týchto dňoch vzniká publikácia Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska, o ktorej sa môžete dozvedieť viac tu.