Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska

17. apríla 2023

Pripravované projekty

Ak sa práve teraz nenachádzate na úplne neobývanom území, kdesi uprostred lesov či hôr, a obzriete sa okolo seba, je veľmi pravdepodobné, že niekde na dohľad uvidíte sakrálnu pamiatku. Pretože počas viac než jedenástich storočí kresťanskej histórie ich na Slovensku vyrástlo také nesmierne množstvo, že sú doslova takmer všade. Okolo mnohých chodíme tak často, že si ich už neraz ani nevšímame. Ale rozhliadnite sa a za malú chvíľu hneď nejakú nájdete.

Majú najrôznejšiu podobu. Malé kaplnky uprostred polí. Kalvárie na svažitých stráňach kopcov. Kostoly najrôznejších veľkostí a tvarov, s vežami aj bez nich, postavené z kameňa, dreva či žiarivočervených tehál. Kláštorné budovy, tie nenápadné aj mohutne opevnené, čo vyzerajú ako bojovnícke hrady. Veľké i drobné synagógy, baziliky, románske rotundy aj monumentálne, slávnym umením zdobené barokové katedrály. Cirkevnými pamiatkami sú aj všetky cintoríny v našich mestách a dedinách, hrobky a mauzóleá. Morové stĺpy na námestiach, sochy svätcov, reliéfy na meštianskych domoch, vyrezávané betlehemy. A aj stovky, ak nie tisíce krížov všetkých veľkostí pri krajoch našich ciest.

Náboženské stavby sú jedinečným záznamom o našom živote v tejto zemi. Hospodárstvo a technika sa vyvíjajú. Staré remeselné dvory, manufaktúry, továrne, ale trebárs i nemocnice, školy, a vlastne aj naše obydlia – to všetko mení svoj vzhľad a spôsoby fungovania každých pár desaťročí. Mnohé z toho príchodom každej novej doby bez stopy mizne pod zaprášeným kobercom dejín. No chrámy a ďalšie náboženské stavby akoby žili úplne iným plynutím času. Sú preto doslova hmatateľnou encyklopédiou, a to zďaleka nie iba náboženských dejín. Sú nevyčerpateľnou studnicou poznania svetskej histórie, umenia, architektúry, stavebníctva, remesiel, ale aj geografie a celého radu spoločenských vied.

Sakrálne stavby, z ktorých sú dnes vzácne pamiatky, vznikali, aby slúžili zhromažďovaniu veriacich a náboženským rituálom. Odjakživa však plnili aj ďalšie funkcie. Boli miestami, kde sa sa robil obchod. Stávali sa priestormi, kde sa ľudia vzdelávali, liečili, alebo nachádzali útočisko v čase ohrozenia vojnami či živlami. Vo veľkej miere aj preto stále žili. Nechátrali, ale opravovali sa a udržiavali, pričom si veľmi často zachovávali nielen svoju majstrovskú krásu a výzdobu, ale aj to čosi tvorivé a bájne, čo v nich napriek racionalite cítime. Čosi nehmatateľné, no neustále prítomné. Nazbierané z bohatstva ľudských myslí a sŕdc, z miliónov pocitov, myšlienok, hlasov a skutkov. Práve vďaka tomu sú sakrálne pamiatky Slovenska také čarovné.

Práve v týchto dňoch a týždňoch na nej pracuje veľký kolektív ľudí ako fotografi , redaktori a iní.  Ak máte chuť sa k nim pridať, dvere do vydavateľstva máte otvorené. Ak poznáte miesta, ktoré stoja za pozornosť a chcete sa o ne podeliť s čitateľmi, alebo máte podnetné nápady a tipy, dajte nám vedieť. Ako predstavitelia miest a obcí, majitelia firiem, výrobcovia či zástupcovia kultúrnych organizácií ste práve vy tí, ktorí môžu novú knihu obohatiť a dať jej vyššiu hodnotu. Nehovoriac o tom, že je to zároveň dobrá príležitosť zviditeľniť vašu prácu a hodnoty, ktoré ňou vytvárate.

Ako je možné vstúpiť do projektu?
Kontaktujte nášu koordinátorku  Mgr. Monika Vašková, tel.: 0948 313 343 alebo e-mail: vaskova@cbs.sk. Objasní vám všetky potrebné informácie, ukáže vám obdobné publikácie, aby ste si vedeli predstaviť, ako bude vaša prezentácia v knihe vyzerá.