Formulár k licenčnej zmluve

Uvedené údaje slúžia na účely evidencie Licenčných zmlúv.
Veľkosť nahrávanej fotografie nesmie presiahnuť 5 Mb. Fotografie nahrávajte vo formáte .jpg, .jpeg

UPOZORNENIE: Neodchádzajte zo stránky, kým sa neobjaví hlásenie o úspešnom odoslaní formuláru.
Čas nahrávania závisí od rýchlosti vášho pripojenia, množstve a veľkosti zasielaných fotografií.


Maximálne 5 MB / jedna fotka. Ku každej fotke napíšte lokalitu

Súhlasím s licenčnou zmluvou *V prípade technických problémov s odosielaním fotiek prosím kontaktujte gecovic@cbs.sk

REDAKTOR KNIŽNEJ EDÍCIE

Mgr. Martin Kmeť
kmet@cbs.sk
+421 904 335 073

Vydavateľ

CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01
Banská Bystrica
Slovensko

info@cbs.sk
+421 48/429 90 10