Parametre fotografií, ktoré nahrávate

Rozlíšenie

Dostatočné rozlíšenie, aby bola použiteľná na tlač knihy formátu A4 – najmenej 4000×3000 pri 300 PPI, čo je cca 12 MPix.

Formát

Akceptujeme autorsky upravené JPG. Veľkosť nahrávanej fotografie nesmie presiahnuť 5 Mb. Čo je pri kompresii „high“ vo Photoshope bez problémov dosiahnueľné.

Bez vodoznaku

Fotka nesmie obsahovať akékoľvek iniciály autora a iné vodoznaky. Autorstvo bude priznané v popise fotografie a v súbornom zozname autorov v knihe.

Žiadame vás, aby ste nahrávali iba hľadané lokality.
Ostatné iba po dohovore s redaktorom

Formulár k licenčnej zmluve

Uvedené údaje slúžia na účely evidencie Licenčných zmlúv.
Uvádzajte plnú adresu, okrem licenčnej zmluvy slúži aj na zasielanie výtlačkov. Fotografie nahrávajte vo formáte .jpg, .jpeg

UPOZORNENIE: Neodchádzajte zo stránky, kým sa neobjaví hlásenie o úspešnom odoslaní formuláru.
Čas nahrávania závisí od rýchlosti vášho pripojenia, množstve a veľkosti zasielaných fotografií.

Maximálne 5 MB / jedna fotka. Ku každej fotke napíšte lokalitu
"Do políčka - vyberte súbor, je možné vložiť viac fotiek, pokiaľ ide o rovnakú lokalitu"

Pin It on Pinterest

Share This