Formulár k licenčnej zmluve

Uvedené údaje slúžia na účely evidencie Licenčných zmlúv.
Veľkosť nahrávanej fotografie nesmie presiahnuť 5 Mb. Fotografie nahrávajte vo formáte .jpg, .jpeg

UPOZORNENIE: Neodchádzajte zo stránky, kým sa neobjaví hlásenie o úspešnom odoslaní formuláru.
Čas nahrávania závisí od rýchlosti vášho pripojenia, množstve a veľkosti zasielaných fotografií.

Autor * E-mail *
Rodné číslo * Telefón *
Adresa trvalého bydiska *
Nahrávanie fotografii *
Maximálne 5 MB / jedna fotka. Ku každej fotke napíšte lokalitu
Fotografia č. 1 * Lokalita č. 1 *
Fotografia č. 2 Lokalita č. 2
Fotografia č. 3 Lokalita č. 3
Fotografia č. 4 Lokalita č. 4
Fotografia č. 5 Lokalita č. 5
Fotografia č. 6 Lokalita č. 6
Fotografia č. 7 Lokalita č. 7
Fotografia č. 8 Lokalita č. 8
Fotografia č. 9 Lokalita č. 9
Fotografia č. 10 Lokalita č. 10

Súhlasím s licenčnou zmluvou
Prečítať si licenčnú zmluvuV prípade technických problémov s odosielaním fotiek prosím kontaktujte gecovic@cbs.sk

REDAKTOR KNIŽNEJ EDÍCIE

Mgr. Martin Kmeť
kmet@cbs.sk
+421 904 335 073

Vydavateľ

CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01
Banská Bystrica
Slovensko

info@cbs.sk
+421 48/429 90 10