Chcete vidieť svoje fotografie v knihe


a svoje meno ako spoluautora knihy?

Chcete pomôcť propagovať krásy


svojho regiónu doma aj v zahraničí?

Nahrajte svoje najlepšie fotky

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte

12 + 7 =

REDAKTOR KNIŽNEJ EDÍCIE

Mgr. Martin Kmeť
kmet@cbs.sk
+421 904 335 073

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54, 974 01
Banská Bystrica
Slovensko

Kontakt

info@cbs.sk
+421 48/429 90 10