Pripravujeme ďalšie Čarovné regióny Slovenska

Pokrytie regiónov našimi knihami

Regióny, ktoré pribudnú do edície Čarovné Slovensko

2019

Kysuce a Horné Považie

Podunajsko

Šariš

Spiš

Záhorie

Zemplín

REDAKTOR KNIŽNEJ EDÍCIE

Mgr. Martin Kmeť
kmet@cbs.sk
+421 904 335 073

Vydavateľ

CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01
Banská Bystrica
Slovensko

info@cbs.sk
+421 48/429 90 10