8. februára 2021
Zaujímavosti o Nových Zámkoch a ich okolí

Región Nové Zámky je jedinečný v tom, že ním preteká všetkých päť najdlhších slovenských riek: Dunaj, Hron, Nitra, Ipeľ a okrajovo aj Váh. Ak nerátame Rímsku ríšu, novozámocký región patril od objavenia sa prvých štátnych útvarov na našom území v roku 623 postupne až do šestnástich: Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo, Veľkomoravská ríša, Uhorské kniežatstvo, Poľsko, […]

Prečítať článok
20. októbra 2020
Zaujímavosti o Horehroní

Hron sa v nemčine volá Gran, v maďarčine Garam, po latinsky Granus. Meria 298 kilometrov a po Váhu je to druhá najdlhšia rieka, ktorá tečie celá územím Slovenska. Ešte v 30. rokoch 20. storočia sa po ňom splavovalo drevo. V panóne sa Hron vlieval pravdepodobne v priestore Slovenského stredohoria do zálivu vtedajšieho mora. V pliocéne […]

Prečítať článok
29. septembra 2020
Zaujímavosti o Záhorí

Názov Záhorie siaha do 17. storočia a pochádza od latinského pomenovania Processus Transmontanus, ktorým sa označovalo toto územie rozprestierajúce za Malými Karpatmi, teda „za horami“. Processus bol latinský názov, ktorý v Uhorskom kráľovstve označoval to, čo by sme dnes preložili ako okres. Roku 1843 bola na miestnej fare v obci Hlboké kodifikovaná spisovná slovenčina. V […]

Prečítať článok
21. apríla 2020
Zaujímavosti o sakrálnych pamiatkach na Slovensku

Na Slovensku je v súčasnosti približne dva a pol tisíc sakrálnych stavieb. Z nich asi jednu pätinu tvoria kostoly. Slovo kostol je odvodené od latinského castellum, čo znamená opevnené miesto, pretože prvé kresťanské kostoly na našom území sa budovali na opevnených hradiskách. Prvý kresťanský kostol na Slovensku bol v Nitre a dal ho postaviť knieža […]

Prečítať článok

Redaktor edície

Mgr. Martin Kmeť

+421 904 335 073

© 2019 – 2024 CBS spol, s.r.o.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram