Zaujímavosti

Zaujímavosti o Nových Zámkoch a ich okolí

8. februára 2021

Región Nové Zámky je jedinečný v tom, že ním preteká všetkých päť najdlhších slovenských riek: Dunaj, Hron, Nitra, Ipeľ a okrajovo aj Váh. Ak nerátame Rímsku ríšu, novozámocký región patril od objavenia sa prvých štátnych útvarov na našom území v roku 623 postupne až do šestnástich: Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo, Veľkomoravská ríša, Uhorské kniežatstvo, Poľsko, […]

Zaujímavosti o Horehroní

20. októbra 2020

Hron sa v nemčine volá Gran, v maďarčine Garam, po latinsky Granus. Meria 298 kilometrov a po Váhu je to druhá najdlhšia rieka, ktorá tečie celá územím Slovenska. Ešte v 30. rokoch 20. storočia sa po ňom splavovalo drevo. V panóne sa Hron vlieval pravdepodobne v priestore Slovenského stredohoria do zálivu vtedajšieho mora. V pliocéne […]

Zaujímavosti o Záhorí

29. septembra 2020

Názov Záhorie siaha do 17. storočia a pochádza od latinského pomenovania Processus Transmontanus, ktorým sa označovalo toto územie rozprestierajúce za Malými Karpatmi, teda „za horami“. Processus bol latinský názov, ktorý v Uhorskom kráľovstve označoval to, čo by sme dnes preložili ako okres. Roku 1843 bola na miestnej fare v obci Hlboké kodifikovaná spisovná slovenčina. V […]

Zaujímavosti o sakrálnych pamiatkach na Slovensku

21. apríla 2020

Na Slovensku je v súčasnosti približne dva a pol tisíc sakrálnych stavieb. Z nich asi jednu pätinu tvoria kostoly. Slovo kostol je odvodené od latinského castellum, čo znamená opevnené miesto, pretože prvé kresťanské kostoly na našom území sa budovali na opevnených hradiskách. Prvý kresťanský kostol na Slovensku bol v Nitre a dal ho postaviť knieža […]