Zaujímavosti o sakrálnych pamiatkach na Slovensku

Zaujímavosti o sakrálnych pamiatkach na Slovensku

Na Slovensku je v súčasnosti približne dva a pol tisíc sakrálnych stavieb. Z nich asi jednu pätinu tvoria kostoly. Slovo kostol je odvodené od latinského castellum, čo znamená opevnené miesto, pretože prvé kresťanské kostoly na našom území sa budovali na opevnených...