NOVINKA! Čarovná Galanta, Sereď a okolie

4. augusta 2022

Knihy, Novinky

Jedinečná knižná edícia Čarovné Slovensko sa rozrástla o ďalšiu unikátnu knihu. Prinášame vám Čarovnú Galantu, Sereď a okolie.  Zamilujte sa do knihy, ktorá vám ukáže tento magický región inak, ČAROVNE.

Krajina okolo Galanty zaberá roviny na juhozápade Slovenska. Územie priťahovalo svojou výhodnou polohou a podmienkami, preto sa tu od praveku vystriedalo mnoho kmeňov a národov, spomedzi ktorých napokon najvýznamnejšími zostali slovanské a maďarské. Historické pramene, zachované doklady i živá kultúra hovoria mnohé o ich dlhovekom spolunažívaní. Samotná Galanta bola dlhé storočia spätá s významnou uhorskou rodinou Esterháziovcov. Najmä vďaka nej sa stala rešpektovaným šľachtickým mestečkom a jedným z centier hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života celého podunajského regiónu. O významnosť sa však Galanta vždy akoby svorne delila s neďalekou Sereďou. Mesto na brehoch Váhu bolo od svojich počiatkov úzko späté s touto najväčšou slovenskou riekou, ktorá sa tu zo zovretia pahorkatinami rozlieva do rovinatej nivy, tvoriac nespočetné ramená. Sereď mala veľké prístavisko pltí – v minulosti dôležitých prostriedkov prepravy všemožných tovarov. Okrem dreva tu pristávali napríklad aj veľké náklady soli z Poľska a mesto sa stalo sídlom uhorského soľného úradu so štátnym skladom soli. Súčasná Galanta, Sereď, blízke Sládkovičovo i desiatky obcí v ich okolí sa právom pýšiapozoruhodnými podmienkami na pešiu, cyklistickú, no predovšetkým nezabudnuteľnú vodnú turistiku. Galantským regiónom okrem mocného Váhu preteká aj menší Dudváh a romanticky pokojný Malý Dunaj, zo zeme tu prýštia viaceré termálne pramene, zrkadlia sa jazerá a zurčia potoky. Pásmi lužných lesov lemované meandre Čiernej vody od Kráľovho Brodu až po Dolný Chotár priam neodolateľne lákajú na prechádzku, sprevádzanú šumením listnáčov a koncertom vodného vtáctva. Riečne a jazerné prostredie je domovom zaujímavých a vzácnych živočíchov, medzi ktorými nechýbajú svižné vydry a ondatry či elegantné labute a bociany. Milovníkom histórie ponúka galantské okolie príležitosť objavovať pútavé dejiny vo vzácne zachovaných kultúrnych pamiatkach a zbierkach miestnych múzeí. Popri romantických kaštieľoch a parkoch sú na riečnych brehoch mimoriadne atraktívne vodné mlyny. Tieto umne postavené diela ľudového staviteľstva sú v súčasnosti premenené na múzeá v prírode a do dnešných dní akoby v nich žila symbolika spojenia súše a vody v čarovnej krajine Galanty, Serede a ich okolia.

Čo v knihe Čarovná Galanta, Sereď a okolie nenájdete?

Nenájdete v nej technické popisy, históriu, alebo faktografiu. Na to slúžia iné knihy.

Čoho je táto kniha plná?

Je plná emócie a dobrej energie, a to od prvej strany až po poslednú. V každej fotografii je totiž skrytý kus duše jej autora, ktorá si pamätá jej príbeh. Ak sa do nej zadívate, ona vám ho rozpovie. Čarovne!

Ďakujeme všetkým fotografom a partnerom, ktorí ste stáli pri zrode ďalšieho dieliku skladačky Čarovné Slovensko – ČAROVNÁ GALANTA, SEREĎ a okolie.