Nová publikácia Čarovné sakrálne pamiatky ma za cieľ prispieť k rozvoju cestovného ruchu

11. júna 2020

Podporiť domáci  rozvoj cestovného ruchu má nová publikácia  – Čarovné sakrálne pamiatky. Realizátori projektu pozývajú širokú verejnosť, aby sa stali jej tvorcami. Publikácia bude vhodnou pomôckou aj pre vyučovacie predmety dejepisu či zemepisu.

Realizátori projektu leteckého fotografovania Slovenska z neba chcú vydaním ojedinelej publikácie o sakrálnych pamiatkach na Slovensku  pomôcť rozvoju turizmu  v našej krajine. „V dôsledku prijatých ekonomických opatrení za účelom zabránenia šírenia koronavírusu sa cestovný ruch stal nielen u nás na Slovensku, ale v celom svete, najviac  existenčne ohrozeným  odvetvím.  Podporiť jeho rozvoj u nás doma, má za cieľ naša novovznikajúca fotokniha s názvom  Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska. Publikácia bude vhodnou pomôckou aj pre vyučovacie predmety dejepisu či zemepisu,“  spresňuje   fotograf a jeden z tvorcov myšlienky Dušan Hein.

Na Slovensku je podľa jeho slov v súčasnosti približne dva a pol tisíc sakrálnych stavieb.  „Malé kaplnky uprostred polí. Kalvárie na svažitých stráňach kopcov. Morové stĺpy na námestiach, sochy svätcov, reliéfy na meštianskych domoch, vyrezávané betlehemy. Stovky, ak nie tisíce krížov všetkých veľkostí pri krajoch našich ciest. Pútnické miesta, všetky cintoríny v našich mestách a dedinách, hrobky a mauzóleá. Nesmieme zabudnúť ani na drevené kostoly, budovanie ktorých má na Slovensku veľkú  tradíciu,“ uvádza Dušan Hein a dodáva: „sakrálnymi pamiatkami sú tiež, napríklad, drevené skrinky so svätými obrázkami, umiestnené na živých stromoch. Patria medzi drobnú cirkevnú architektúru. Asi jednu pätinu zo sakrálnych stavieb, pritom  tvoria kostoly. Mnohé aj v súčasnosti slúžia na konanie verejných bohoslužieb, prípadne spoločenských podujatí. Naším zámerom je odkryť nanovo ich krásu nielen pre veriacich, ktorí nemohli dlhšiu dobu navštíviť svoje obľúbené sakrálne pamiatky, ale aj pre všetkých milovníkov turizmu.“

Pripravovaná publikácia bude tvorená z ojedinelých záberov fotografov, ktorí sa zapoja do projektu.  „Chrámy a ďalšie náboženské  pamiatky sú doslova hmatateľnou encyklopédiou, a to zďaleka nie iba náboženských dejín. Sú nevyčerpateľnou studnicou poznania svetskej histórie, umenia, architektúry, stavebníctva, remesiel, ale aj geografie a celého radu spoločenských vied. Za každým publikovaným záberom sa preto ukrýva príbeh spätý s jeho vznikom,“ hovorí fotograf.

Ako ďalej Dušana Hein uviedol, na vzniku publikácie sa môže podieľať široká verejnosť. „Práve v týchto dňoch pracuje  na vydaní tejto ojedinelej fotoknihy veľký kolektív ľudí, ako sú fotografi, redaktori, a iní.  Každý, kto má chuť,  sa môže k nám pridať alebo nás môže kontaktovať za účelom upriamenia našej pozornosti na pútavé miesta vo svojom okolí. Radi privítame aj podnetné nápady a tipy pre samotnú tvorbu publikácie. Priestor pre prezentáciu v publikácii Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska ponúkame aj predstaviteľom miest a obcí, majiteľom firiem či médiám. Novú knihu môžu určite obohatiť zaujímavými informáciami z ich prostredia a dať jej vyššiu hodnotu. Nehovoriac o tom, že je to pre nich zároveň dobrá príležitosť zviditeľniť svoju prácu a dosiahnuté úspechy,“ dopĺňa jeden z iniciátorov projektu.

Čitatelia v publikácii nájdu aj viacero prvenstiev. „Nebudú chýbať zábery na  prvý kresťanský kostol na Slovensku, ktorý dal v Nitre postaviť knieža Pribina. Obsahovať bude aj informácie  o najväčšom veľkomoravskom kostole na našom území, ktorým je trojloďová bazilika na Bratislavskom hrade,“  dodáva fotograf Dušan Hein.

Súčasťou publikácie budú, okrem iných, zábery poukazujúce na tieto naj:

  • najstarší dodnes stojací cirkevný objekt na Slovensku – Kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch, ktorý pochádza pravdepodobne už z 9. storočia,
  • najväčší kostol na Slovensku – Dóm sv. Alžbety v Košiciach, ktorý je zároveň najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu v Európe,
  • najvyšší oltár svojho druhu na svete – gotický oltár Panny Márie a sv. Jakuba Apoštola nachádzajúci sa vo farskom Kostole sv. Jakuba v Levoči. Meria 18 metrov 60 centimetrov.
  • najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Skalka pri Trenčíne, ktorá je spojená s pôsobením sv. Svorada-Andreja a Benedikta v 11. storočí.
  • najväčší betlehem na Slovensku nachádzajúci sa v Rajeckej Lesnej. Má takmer deväť metrov a je celý vyrezávaný z dreva.

Redaktor edície

Mgr. Martin Kmeť

+421 904 335 073

© 2019 – 2024 CBS spol, s.r.o.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram