Čarovná Myjava a okolie je na svete!

15. novembra 2022

Výnimočná knižná edícia Čarovné Slovensko sa rozrástla o ďalšiu jedinečnú knihu. Prinášame vám rázovitý región myjavských kopaníc na okraji západného Slovenska a Moravy je rozlohou malý, no zo všetkých vstupných brán ma už desaťročia ohromuje svojou malebnosťou.  Na trh sa dostáva novinka Čarovná Myjava a okolie. Zamilujte sa do knihy, ktorá vám ukáže tento magický okres inak, ČAROVNE.

Myjava s takmer 11-tisíc obyvateľmi je strediskom rázovitej kopaničiarskej oblasti medzi Záhorím a Považím. V roku 1785 Myjavčania obnovili evanjelickú cirkev a postavili aj nový chrám. Jeho 67 metrov vysoká, takzvaná Myjavská veža je dodnes symbolom mesta. Kraj sa v štyridsiatych rokoch 19. storočia stal jed-ným z najvýznamnejších centier slovenského národného hnutia. Práve tu na verejnom zhromaždení ľudu 19. septembra 1848 ofi ciál-ne vyhlásili Slovenskú národnú radu za predstaviteľku politickej a vojenskej moci Slovákov. Jej prvé zasadnutie sa konalo v dome Anny Kolényovej, ktorý je dnes súčasťou Múzea Slovenských národných rád. V roku 1937 sa sem pre hrozbu silnejúceho nemeckého nacizmu z Petržalky presťahovala fabrika firmy Tauš, predchodca štátneho podniku Slovenská armatúrka Myjava, ktorá výrazne ovplyvnila vývoj i vzhľad mesta. Počas druhej svetovej vojny a najmä po vyhlásení Slovenského národného povstania v roku 1944 sa stal Podjavorinsko-podbradliansky kraj jedným z najvýznamnejších centier odporu proti fašizmu na západnom Slovensku. V apríli 1955 sa takzvaná Veľká Myjava rozčlenila na niekoľko menších samostatných obcí. Naopak, kedysi samostatná Turá Lúka sa v roku 1980 stala mestskou časťou Myjavy. Tá je dnes síce malým, ale moderným mestom, ktoré poskytuje občanom i návštevníkom všetko, čo k spokojnému životu potrebujú. Dedičstvo predkov možno obdivovať v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. V expozícii typického kopaničiar-skeho osídlenia z prelomu 19. a 20. storočia sa konajú rôzne podujatia zamerané na tradičné zvyky a ľudovú kultúru. Pri prechádzke Myjavou možno vidieť niekoľko zaujímavých pamiatok. Neprehliadnuteľným je pamätník generála M. R. Štefánika, ktorý prečkal všetky ťažké časy i režimy. Dodnes zostal tam, kde ho po prvej svetovej vojne navrhli a postavili jeho autori. Keďže z pôvodnej Myjavy sa zachovalo len minimum stavieb, jej historickú podobu môžu návštevníci spoznávať prostredníctvom historického okruhu s informačnými panelmi s desiatkami historických fotografií, sprievodným textom a situačnými mapkami. 

Čo v knihe Čarovná Myjava a okolie nenájdete?

Nenájdete v nej technické popisy, históriu, alebo faktografiu. Na to slúžia iné knihy.

Čoho je táto kniha plná?

Je plná emócie a dobrej energie, a to od prvej strany až po poslednú. V každej fotografii je totiž skrytý kus duše jej autora, ktorá si pamätá jej príbeh. Ak sa do nej zadívate, ona vám ho rozpovie. Čarovne!

Ďakujeme všetkým fotografom a partnerom, ktorí ste stáli pri zrode ďalšieho dieliku skladačky Čarovné Slovensko – ČAROVNÁ Myjava a okolie.

about:blank

Kniha sa postupne dostáva do distribúcie, vy si ju môžete objednať v našom e-shope už dnes!

Redaktor edície

Mgr. Martin Kmeť

+421 904 335 073

© 2019 – 2024 CBS spol, s.r.o.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram