Čarovná Galanta a okolie

2. novembra 2021

Novinky, Pripravované projekty

Krajina okolo Galanty zaberá roviny na juhozápade Slovenska. Podnebie Podunajskej nížiny robí z tunajšieho kraja jednu z našich najteplejších oblastí – a spolu s bohatstvom vodných zdrojov aj jednu najúrodnejších.

Čarovné Záhorie

Obyvatelia to vždy vedeli umne využívať, takže poľnohospodárstvo tu bolo odjakživa hlavným zdrojom obživy. Územie priťahovalo svojou výhodnou polohou a podmienkami, preto sa tu od praveku vystriedalo mnoho kmeňov a národov, spomedzi ktorých napokon najvýznamnejšími zostali slovanské a maďarské. Historické pramene, zachované doklady i živá kultúra hovorí mnohé o o ich dlhovekom spolunažívaní.

Samotná Galanta bola dlhé storočia spätá s významnou uhorskou rodinou Esterházyovcov. Najmä vďaka nej sa stala rešpektovaným šľachtickým mestečkom a jedným z centier hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života celého podunajského regiónu.

O významnosť sa však Galanta vždy akoby svorne delila s neďalekou Sereďou. Mesto na brehoch Váhu bolo od svojich počiatkov úzko späté s touto najväčšou slovenskou riekou, ktorá sa tu zo zovretia pahorkatinami rozlieva do rovinatej nivy, tvoriac nespočetné ramená. Sereď mala veľké prístavisko pltí – v minulosti dôležitých prostriedkov prepravy všemožných tovarov. Okrem dreva tu pristávali napríklad aj veľké náklady soli z Poľska a mesto sa stalo sídlom uhorského Soľného úradu so štátnym skladom soli.

Súčasná Galanta, Sereď, blízke Sládkovičovo i desiatky obcí v ich okolí sa právom pýšia pozoruhodnými podmienkami pre pešiu, cyklistickú, no predovšetkým nezabudnuteľnú vodnú turistiku. Galantským regińom okrem mocného Váhu preteká aj menší Dudváh a romanticky pokojný Malý Dunaj, zo zeme tu prýštia viaceré termálne pramene, zrkadlia sa jazerá a zurčia potoky. Pásmi lužných lesov lemované meandre Čiernej Vody od Kráľovho Brodu až po Dolný Chotár priam neodolateľne lákajú k prechádzke, sprevádzanej šumením listnáčov a koncertom vodného vtáctva. Riečne a jazerné prostredie je domovom zaujímavých a vzácnych živočíchov, medzi ktorými nechýbajú mrštné vydry a ondatry, či elegantné labute a bociany.

Čarovné Záhorie

Milovníkom histórie ponúka galantské okolie príležitosť objavovať pútavé dejiny vo vzácne zachovaných kultúrnych pamiatkach a zbierkach miestnych múzeí. Popri romantických kaštieľoch a parkoch sú na riečnych brehoch mimoriadne atraktívne vodné mlyny. Tieto umne postavené diela ľudového staviteľstva sú v súčasnosti premenené na múzeá v prírode a do dnešných dní akoby v nich žila symbolika spojenia súše a vody v čarovnej krajine Galanty a jej okolia.

Ako je možné vstúpiť do projektu?
Kontaktujte nášho regionálneho projektového manažéra Ing. Juraj Valent, tel.:  0905 701 302 alebo e-mail: valent@cbs.sk. Objasní vám všetky potrebné informácie, ukáže vám obdobné publikácie, aby ste si vedeli predstaviť, ako bude vaša prezentácia v knihe vyzerať.