Zaujímavosti o Záhorí

Zaujímavosti o Záhorí

Názov Záhorie siaha do 17. storočia a pochádza od latinského pomenovania Processus Transmontanus, ktorým sa označovalo toto územie rozprestierajúce za Malými Karpatmi, teda „za horami“. Processus bol latinský názov, ktorý v Uhorskom kráľovstve označoval...
Čarovné Záhorie

Čarovné Záhorie

Záhorie. Prívetivá zem za Malými Karpatmi, rozprestierajúca sa od ich slnkom zaliatych strání až k brehom Moravy a českým hraniciam. Zem, ktorá zachovala stopy nôh lovcov doby kamennej aj po pochodujúcich rímskych légiách, po krokoch slovanských kmeňov, historicky...

Pin It on Pinterest